Tag Archives: poem for women

Anatomiya ng Kababaihan

Dalawang mata
Minsang malambing
Na nakasulyap sa kabiyak
Ngunit laging matapang
Na nakatanaw sa hinaharap

Dalawang balikat
Hukot at yukot
Sanlibo’t isang pasanin
Bilang ina at anak
Babae at mamamayan

Isang dibdib na
Walang kasairang
Hapag ng pag-asa at
Matibay na sandigan
Ng inaaaping kapwa

Dalawang bisig
Masuyong ipinaghehele
Ang mga supling
at pananggalang sa pasakit
na humahaplit

Dalawang kamay
Pinapawi sa isang haplos
Ang hapdi ng sugat sa tuhod
Ngayo’y nakakuyom sa kamao
Galit sa pait na sinapit

Isang sinapupunan
Maselang balon
Ng milagrong siyang buhay
Sisidlan ng pag-asang
Banyuhay ng bayan

Dalawang binti
Ikinadena sa bahay
Ng makalumang kaisipan
Pilit tumatayo, kumakawala
Sa pagmamaliit at pagsasamantala

Dalawang paa
Paroo’t parito ang mga hakbang
Sa paghahanap ng kaunlaran
Matibay na tinatahak ngayon
Ang landas ng kalayaan

Ang buong katawan
Ay nilikha nang ganito
Matiisin pero lumalaban
Mapagmahal ngunit matapang
Kontradiksyon at pagkakaisa
Ito ang anatomiya
Ng makabagong Maria.

*belated happy women’s day!

Mag-iwan ng puna

Filed under kananayan