Tag Archives: insects

Dalawang Mundo


Ang Mundo ng mga Langaw at Lamok
Sariwang mundo na pinamumugaran ng mga makukulit na insekto, ang mga langaw at lamok. Buong araw, umuugong sa iyong tenga, pilit na kinukuha ang iyong atensyon, bumubulong-bulong na sisimulan ka na nilang papakin maya-maya lang. Padapo-dapo ang langaw sa pagkain, basura, pagkain, basura. Mabahong mga bibig at masasakit na mga salita. Iyakan at sigawan. Tawanan at halakhakan. Paluan at yakapan. Nag-iiwan ng mga marka ng pinagsipsipan, marka ng pananahanan. Masakit ang latay sa braso at binti ngunit mas mahapdi ang sugat na iniwan sa dibdib.

Ang Mundo ng mga Ipis
Isang mundo na hari ang mga ipis pagdating ng gabi. Nagkukubli mula sa liwanag ng araw. Payapang mundo sa ibabaw. Kanya-kanyang buhay, walang pakialam. Subalit pagdating ng gabi, lumalabas ang hari. Nagkikislapang mga ilaw, nagsasayawang mga anino. Lakad dito, lakad doon, kung nasaan ang ginintuang basura doon tutuloy ang mga yabag. Pinagkaitan ng tadhana, pinagtaksilan ng rangya. Palipad-lipad, nakakawala sa madilim sa aparador upang makiamot sa pinag-iwanang mga panawid-gutom. Pero buhay ang pag-asa sa marupok na katawan, dadapo saanman maaaninag ang kinabukasan.

2 mga puna

Filed under kalorkihan